Tijdelijke huisvesting

Gedurende de bouwperiode maken we gebruik van tijdelijke huisvesting op eigen locatie en op een externe locatie. Op eigen locatie worden lokalen geplaatst en gemonteerd in de periode van half december tot en met 8 februari. Te beginnen met de lokalen voor het Mavo-huis aan de Kerkewijk. Eerst worden grondwerkzaamheden verricht, want de grond moet vlak zijn en de aansluiting op nutsvoorzieningen moet worden voorbereid. Het plaatsen gebeurt met een grote kraan.

Op de tekening ziet u waar de tijdelijke lokalen zullen worden geplaatst.

tijdelijke%20huisvesting.jpg

Naast de in het totaal 21 (8 + 13) tijdelijke lokalen op ons eigen terrein, gaan we ook gebruik maken van 11 lokalen in de schoolwoningen aan de Mispel. Daar gaan we pas in februari naar toe.