Tijdelijke huisvesting

Gedurende de bouwperiode maken we gebruik van tijdelijke huisvesting op eigen locatie en op een externe locatie. Op eigen locatie worden lokalen geplaatst voor het Mavo-huis aan de Kerkewijk en op het plein waar de voormalige fietsenstalling zich bevond.

Op de tekening ziet u waar de tijdelijke lokalen zullen worden geplaatst.

tijdelijke%20huisvesting.jpg

Naast de in totaal 21 (8 + 13) tijdelijke lokalen op ons eigen terrein, gaan we ook gebruikmaken van 11 lokalen in de schoolwoningen aan de Mispel. De leerlingen van havo 2 en 3 zullen hier zoveel mogelijk lessen volgen.