CLV bouwt aan een nieuwe en toekomstgerichte school.

Een school waar nog meer mogelijkheden zijn om je talenten te ontdekken en te ontplooien.

Ontdek meer

 

Bekijk de ontwerprichtingen

Tijdlijn van de bouw

Fase 1 - Architect

Eind februari wordt de definitieve architect gekozen.

Fase 2 - Schetsontwerp

Op 15 april legt de architect het schetsontwerp voor aan de interne stuur- en werkgroep Nieuwbouw.

Fase 3 - Voorontwerp

Het voorontwerp van de architect krijgen we 1 juli te zien.

Fase 4 - Definitief ontwerp

30 september is het definitieve ontwerp van het nieuwe gebouw klaar.

Fase 5 - Opstellen bestek

In de maanden januari t/m maart 2019 wordt het bestek opgesteld.

Fase 6 - Bouwperiode

Tussen mei 2019 en augustus 2020 wordt er (in delen) gebouwd aan een prachtig schoolgebouw.

Fase 7 - Ingebruikname

Vanaf september 2020 nemen we het nieuwe schoolgebouw in gebruik.