CLV bouwt aan een nieuwe en toekomstgerichte school.

Een school waar veel mogelijkheden zijn om je talenten te ontdekken en te ontplooien. En om een 'LAT'-relatie mee aan te gaan!

aanmelden 'LAT' relatie

 

Nieuwbouw - ontwerp door NOAHH

Tijdlijn van de bouw

Fase 1 - Architect (afgerond)

Eind februari hebben we gekozen voor Architectenbureau NOAHH uit Amsterdam.

Fase 2 - Schetsontwerp (afgerond)

Op 15 april heeft de architect het schetsontwerp voor aan de interne stuur- en werkgroep Nieuwbouw.

Fase 3 - Voorontwerp (afgerond)

Het voorontwerp van de architect krijgen we begin juli te zien.

Fase 4 - Definitief ontwerp (afgerond)

Uiterlijk eind oktober is het definitieve ontwerp van het nieuwe gebouw klaar.

Fase 5 - Technisch ontwerp (afgerond)

Van november 2018 tot en met mei 2019 wordt er gewerkt aan het technische ontwerp.

Fase 6 - Slopen

Van mei t/m augustus zal het voormalige hoofdgebouw worden gesloopt door Sloop- en grondbedrijf Arno van den Dungen uit Hedikhuizen.

Fase 7 - Bouwperiode

Van 16 september 2019 tot en met oktober 2020 wordt er gebouwd aan een prachtig schoolgebouw.

Fase 8 - Ingebruikname

Eind 2020 / begin 2021 nemen we het nieuwe schoolgebouw in gebruik.