Slopen en Strippen

Sinds een paar weken is het het slopen en strippen, dat wordt uitgevoerd door Arno van den Dungen, Sloop- en grondbedrijf uit Hedikhuizen, gestart. In de aankomende vakantieweken, verdwijnt het hele gebouwdeel tussen het oude Praktijk- en Theoriehuis. Dit is te volgen op een live stream!

Gapend gat
In de Rijnpost van 15 mei stond het al: er gaapt een groot gat tussen het Theoriehuis aan de noordkant en het Praktijkhuis aan de zuidkant. In de meivakantie vond de doorbraak plaats. Daarna is er vooral gestript aan de binnenkant van de gebouwen en is het betonpuin ‘gecrusht’ (fijngeknepen). Dat zal voor een groot deel gebruikt worden om een bouwweg aan te leggen die zwaar materieel kan verdragen.

Tijdens de examens is er niet gesloopt en als er examens werden afgenomen aan de noordkant van het Mavohuis werd er buiten helemaal niet gewerkt.

Voortgang
Vanaf half juni heeft de constructieve sloop een tijdje stilgelegen. Aan de binnenkant van de gebouwen is wel gewerkt, zoals u wellicht heeft gehoord. Er zijn binnenmuren weggehaald en in het Theorie- en Praktijkhuis is zo’n 30 ton staalconstructie aangebracht om nieuwe ruimtes te creëren, een trapgat dicht te maken, zuilen weg te kunnen halen et cetera. Daarmee is men al heel ver. De contouren van de nieuwe personeelskamer zijn al zichtbaar en Science-lokalen op de tweede verdieping komen al in beeld.

Planning
De sloopplanning ziet er als volgt uit:

  • Week 29 : saneren van het middenterrein (in bigbags afvoeren van het vervuilde puin).
  • Week 30 + 31: de kop van het Praktijkhuis gaat eraf.
  • Vanaf week 31 tot en met 34: totaalsloop van de achterste helft van het Theoriehuis.
  • Week 35: weghalen van het puin op de voorste helft van het Theoriehuis en slopen van het laatste stuk van de derde verdieping.
  • Week 36 + 37: laatste sloopwerk aan de binnenkant van het Theoriehuis: liftschacht, smeervloeren, zuilen.


De bouwer zal waarschijnlijk half september, of zoveel eerder als mogelijk, beginnen met het aanbrengen van de fundering op het middenterrein.

Last
Tijdens de sloop zullen er van tijd tot tijd mensen in witte pakken te zien zijn vanwege het afvoeren van asbest. Dat dient ter bescherming van henzelf.
Zoals eerder gemeld zal de sloper delen uit het gebouw moeten gaan zagen. De sloper heeft ons verzekerd dat dit zagen minder geluid produceert dan het kapot knijpen van beton (methode ‘Pacman’) zoals dat tot enige weken terug plaatsvond. Niettemin blijft de boodschap: slopen gaat niet geruisloos.

Veiligheid
Uiteraard werkt het sloopbedrijf onder strikte voorwaarden op het gebied van veiligheid. Het sloopterrein wordt hermetisch afgesloten. Leerlingen, medewerkers en omwonenden kunnen en mogen het sloopterrein niet betreden.


Contactgegevens
Mocht u meer willen weten of een zorg met ons willen delen, dan kan dit via de heer van den Berg.

In de weken dat de school dicht is (week 31 tot en met 34) kunt u met eventuele vragen over de sloop terecht bij: 0416-660636 of e-mail info@arnovddungen.nl