Slopen en Strippen

Inmiddels is de sloop- en stripfase, dat werd uitgevoerd door Arno van den Dungen, Sloop- en grondbedrijf uit Hedikhuizen, afgerond. Bekijk hier de sloop van het gebouw in sneltreinvaart.

Gapend gat
In de Rijnpost van 15 mei stond het al: er gaapt een groot gat tussen het Theoriehuis aan de noordkant en het Praktijkhuis aan de zuidkant. In de meivakantie vond de doorbraak plaats. Daarna is er vooral gestript aan de binnenkant van de gebouwen en is het betonpuin ‘gecrusht’ (fijngeknepen).

De gebouwdelen die er nu nog staan, worden opgenomen in het nieuwe gebouw. Hier en daar noemt men dat renovatie, maar dat is het niet. Het is nieuwbouw met hergebruik van ongeveer 44% van de betonconstructie. De sloop heeft zo’n 5.000 ton granulaat opgeleverd. Een deel wordt hergebruikt op ons terrein, voor het aanleggen van de bouwwegen en het opvullen van de vrijgekomen kruipruimte, een deel wordt afgevoerd.

Gedurende de sloop hebben we te maken gehad met diverse tegenvallers, zoals de vondst van extra asbest, een door puin geraakte stroomkabel, een gebroken waterleiding die loosde in het magazijn van ICT. Maar het is allemaal overwonnen en achter de rug.

Overlast
We beseffen dat de sloop bepaald geen pretje was. Stof, lawaai, trillingen door de bewegingen van de wals. Aan lawaai en trillingen was weinig te doen. Het stof is zo goed en zo kwaad als dat ging bestreden met waterkanonnen. Maar droogte en wind maakten dat wel moeilijk. We beseffen ook dat omwonenden er meer last van hebben gehad dan wij, omdat een groot deel van het sloopwerk in de zomervakantie is uitgevoerd.

Veiligheid
Uiteraard heeft het sloopbedrijf gewerkt onder strikte voorwaarden op het gebied van veiligheid. Het sloopterrein werd hermetisch afgesloten. Leerlingen, medewerkers en omwonenden konden en mochten het sloopterrein niet betreden.