Slopen en Strippen

Sinds een paar weken is het het slopen en strippen, dat wordt uitgevoerd door Arno van den Dungen, Sloop- en grondbedrijf uit Hedikhuizen, gestart. In de aankomende vakantieweken, verdwijnt het hele gebouwdeel tussen het oude Praktijk- en Theoriehuis. Dit is te volgen op een live stream!

Voorafgaand aan de sloop wordt de staat van enkele belendende gebouwen in kaart gebracht door Bouwkundig Expertisebureau Vermeer expertise. De bewoners die dat betreft zijn daarover ingelicht.

Asbest
AMF asbestsanering uit Barneveld gaat de asbesthoudende materalen verwijderen. Het hoofdgebouw bevat asbest. In de voorjaarsvakantie is onderzocht wat de aard van het asbesthoudende materiaal is en hoe het moet worden verwijderd. Op enkele plekken gebeurt dit onder geconditioneerde omstandigheden. Het grootste deel kan onder gewone omstandigheden worden weggehaald. Van buitenaf is er in het begin nauwelijks iets zichtbaar van het saneren. Als, na de laatste lesdag, het lokaal op het dak van het Theoriehuis wordt weggehaald, gebeurt dat ook onder geconditioneerde omstandigheden (door mannen in witte pakken).

Planning
Het afzetten van het sloopterrein met bouwhekken vindt plaats in de week van 8 tot en met 12 april. In de meivakantie wordt de laagbouw tussen het Theorie- en het Praktijkhuis gesloopt. Het sloopterrein is verboden terrein.

Tijdens de examens, van 9 tot en met 23 mei, wordt er niet gesloopt!

De sloop van het achterste deel van het theoriehuis, de derde en vierde verdieping van het voorste stuk en het voorste deel van het Praktijkhuis zal plaatsvinden na de laatste les-/ toetsdag op 8 juli. Verder wordt er veel gestript tot op het kale beton, zonder geluidsoverlast. De planning is erop gericht alle grote sloopactiviteiten te verrichten als er geen lessen zijn.

Vervoer
Alle aan- en afvoer van materiaal en materieel gaat via de Kerkewijk, van en naar het zuiden. Als u dichtbij woont moet u waarschijnlijk wel wennen aan het geluidssignaal van achteruitrijdende vrachtwagens.

Er wordt niet aan-of afgevoerd voor en tijdens de aanvang van het eerste lesuur. Mocht er een uitzondering nodig zijn, dan zet de sloper verkeersregelaars in.

Lawaai
Slopen kan niet helemaal zonder lawaai. Het bedrijf hanteert strenge geluidsnormen. Puin wordt grotendeels op locatie gebroken, zodat het niet hoeft te worden afgevoerd. Dat gebeurt met waterverneveling, zodat er geen stofwolken zullen zijn.

Het echte (mechanische) sloopwerk gebeurt als de school dicht is. Niet in de weekenden!

Veiligheid
Uiteraard werkt het sloopbedrijf onder strikte voorwaarden op het gebied van veiligheid. Het sloopterrein wordt hermetisch afgesloten. Leerlingen, medewerkers en omwonenden kunnen en mogen het sloopterrein niet betreden.


Contactgegevens
Mocht u meer willen weten of een zorg met ons willen delen, dan kan dit via de heer van den Berg.