Nieuwbouw CLV

Na jaren van voorbereiding gaat het in juni 2019 toch echt gebeuren… Er wordt gestart met de bouw van een nieuw, toekomstgericht gebouw A, waar nog meer ruimte is om talenten te ontdekken en te ontplooien. Gebouw A wil zeggen: het theoriehuis, het praktijkhuis, de grote en kleine kuip daar tussenin en de twee gymzalen. Deze gebouwen zijn in 1968 in gebruik genomen en zijn qua indeling, energieverbruik en onderhoud aan vervanging toe.

We hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een compleet nieuw gebouw op een andere plek in Veenendaal. Financieel blijkt dit niet haalbaar te zijn. We blijven dus op onze vertrouwde locatie aan de Kerkewijk.

Hergebruik

Op dit moment staan we nog voor het dilemma renovatie of nieuwbouw. Onderzoek heeft uitgewezen dat het verantwoord is om in te grijpen in de constructie en bijvoorbeeld tussenmuren, vloeren en pilaren te verwijderen. Uiteraard moeten de krachten wel worden opgevangen. Het lage middengedeelte is er te slecht aan toe om te renoveren en over de gymzalen zijn de meningen nog verdeeld.

Maar er zijn ook zeker argumenten voor nieuwbouw. Wat je aan milieuwinst zou kunnen boeken door te renoveren (omdat een gebouw een groot deel van zijn levenslange energieverbruik al opmaakt tijdens de bouw) zou je kunnen verliezen doordat de milieuprestaties van een nieuw gebouw hoger zijn. Kortom: verschillende onderzoeken naar de waarde van renovatie tegenover nieuwbouw laten andere uitkomsten zien. Volgens de een is renoveren goedkoper, volgens de ander is het duurder. We hebben de architect de opdracht meegegeven om een optimale mix te vinden tussen nieuwbouw waar het moet en renovatie waar het kan.

Het is bijzonder om te merken dat de architecten gecharmeerd zijn van het ritme van de betonconstructie. In het nieuwe ontwerp zal dit dan ook in ingepakte vorm (vanwege de broodnodige isolatie) zichtbaar blijven. 

Bouwen terwijl de winkel openblijft

De jaren 2019 en 2020 zullen een bijzonder tintje krijgen. We blijven alle aandacht geven aan onderwijs en leren, aan creativiteit en talent. Daarnaast zijn het ook de jaren van slopen (beter gezegd: demonteren) en bouwen.

Voor een deel zullen we slim gebruik gaan maken van tijdelijke huisvesting op eigen terrein of op enige afstand.

De brugklasleerlingen blijven de komende jaren gewoon in het Brughuis en zullen van een afstand zien dat er wordt gebouwd. We laten ons begeleiden door een partij die veel ervaring heeft met bouwprojecten op het terrein van een school.