Informatie tijdelijke huisvesting

20 september 2018

Tijdens de bouwperiode aan een nieuw en toekomstgericht schoolgebouw zullen we met iets minder dan de helft van de leerlingen voor anderhalf jaar moeten verhuizen. Het college van burgemeester en wethouders is van plan twee locaties ter beschikking te stellen: 11 lokalen in de schoolwoningen aan de Mispel en een deel van het gebouw van Belcompany aan de Wageningselaan. Dat laatste gebouw moet ingrijpend worden aangepast en er moeten tijdelijke units worden bijgeplaatst. Wij hebben zelf een zeer sterke voorkeur voor het gebruiken van alleen het gebouw van Belcompany. Die optie is duurder omdat de schoolwoningen aan de Mispel eigendom zijn van de gemeente Veenendaal. De gemeenteraad vergadert over dit punt en over het totale krediet voor de nieuwbouw op 8 november.

Wij begrijpen dat de betaalbaarheid een belangrijk argument vormt, maar vinden veiligheid en organiseerbaarheid nog belangrijker en spannen ons dan ook in om in de commissievergadering, voorafgaand aan de raadsvergadering, volop aandacht te krijgen voor ons standpunt.

In de media:
Algemeen Dagblad
Gelderlander