Samen verduurzamen op het Christelijk Lyceum Veenendaal

17 juli 2018

Scholen hebben de sleutel in handen om jongeren voor te bereiden op een duurzame toekomst. Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) geeft alvast het goede voorbeeld. Niet alleen door hun gebouwen grondig te verduurzamen, maar ook door leerlingen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. Innax adviseert het CLV bij verdere verduurzaming.

Duurzaam hergebruik van het schoolgebouw
In 2015 werd duidelijk dat het hoofdgebouw van het CLV aan een renovatie toe was. Nieuwbouw lag als optie op tafel, maar ook een alternatief waarbij de constructie van het huidige gebouw opnieuw gebruikt zou worden. “Het hoofdthema bij de bouw is van meet af aan duurzaamheid geweest”, vertelt Willem de Vos, rector-bestuurder van het CLV. “Na een zorgvuldige afweging is de keuze gevallen op grotendeels hergebruik van het hoofdgebouw. Waarom zou je slopen als je het gebouw met dezelfde functie kunt hergebruiken?” In het hernieuwde onderkomen zal INNAX zorgdragen voor de installatietechniek. Deze moet zorgen voor een prettig werk- en leerklimaat in het gebouw. “De keuze voor INNAX heeft te maken met de gemotiveerde presentatie en daarbij is ook meegenomen dat INNAX een bedrijf uit Veenendaal is”, vertelt Jeroen van den Berg, Hoofd Bedrijfsvoering van het CLV. “Het streven is om het gebouw bijna energieneutraal (BENG) te maken. En we kijken ook al naar de andere gebouwen op ons terrein die de komende jaren aangepast worden naar BENG en het ‘Frisse Scholen’ concept.”

Actieve betrokkenheid van de leerlingen
Het CLV wilde haar leerlingen ook het nodige duurzaamheidsbesef meegeven en heeft ze vroegtijdig bij de verbouwing betrokken. Dat is duidelijk te merken in het vak NWO (Natuurwetenschappelijk Onderzoek) dat is geïntroduceerd. De leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over duurzaamheid en doen verschillende onderzoeken op het gebied van groene energie, afvalverwerking, hergebruik van materialen en energieverbruik. De beste ideeën worden meegenomen in het hernieuwde gebouw. Jeroen: “Zo laten we leerlingen niet alleen meedenken, maar gaan we het ook doen! Leerlingen moeten in het gebouw zien dat we bij het CLV duurzaam bezig zijn. En daarbij vergeten we ook onze ‘huisdieren’ niet: er leven twee soorten vleermuizen rondom de school die een vaste woonplek zullen behouden.”

Energizing the Future
Het hernieuwde gebouw zal BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en gasloos worden. INNAX is verantwoordelijk voor de installatietechniek en adviseert CLV bij de verdere verduurzaming. Dit zal leiden tot een CO2-reductie van 50 tot 60%.