Het einde is in zicht!

4 oktober 2020

Ons nieuwe gebouw nadert nu met rasse schreden de voltooiing! Op 6 november zal de oplevering plaatsvinden. Daarna zijn de inrichters nog een poosje aan de slag. In de week voor de kerstvakantie gaan we verhuizen. Op 4 januari nemen we met onze medewerkers het gebouw in gebruik, op 5 januari bruist het van de leerlingen. Uiteraard maken we hen voor die tijd wegwijs in het gebouw.

We zouden het graag voor iedereen openstellen en een grootse opening organiseren, maar we zijn beperkt in onze mogelijkheden. We zoeken naar een vervangende oplossing om het prachtige gebouw (want het wordt echt mooi) van binnen en van buiten aan u te tonen.