Contract getekend Risicodragend Project Management

26 februari 2018

Contract getekend Risicodragend Project Management

Bouwen brengt risico’s met zich mee. Onder andere financiële risico’s. Sommige risico’s kunnen we zelf goed dragen. Bijvoorbeeld het risico dat onze wensen veel meer kosten dan we kunnen dragen of het risico dat we tijdens de bouwperiode er nog een lokaal bij bedenken. Andere risico’s passen eigenlijk niet bij de omvang van de school. Bijvoorbeeld het risico dat de prijzen zo stijgen dat aanbestedingen uit de hand lopen of dat vertragingen ons parten gaan spelen.

Om de risico’s van het hele project goed te beheersen, hebben we een overeenkomst gesloten met een partij die daar veel ervaring in heeft. Met de premie die wij betalen uit de post ‘onvoorzien’ draagt deze partij vervolgens de risico’s. Om alle risico’s zo goed mogelijk te beheersen zijn zij ook directievoerder en opdrachtgever van de architect, de aannemer en alle andere partijen.

Risicodragend Project Management kun je een vorm van ‘ontzorgen’ noemen. Binnen de school valt er al genoeg te beslissen, uit te zoeken en te regelen. En dat terwijl het onderwijs gewoon op volle kracht doorgaat. Daarom zijn we blij met het contract dat we hebben getekend op 22 februari, met HEVO uit ’s Hertogenbosch.